GITTER på nynorsk for de mer grisgrendte innsatte: