Fyttekatta for en gjeng - dette er screamboardere in action

Laraque (Rune) & Terror (Audun)

- gulp -

Khold / Emperor

Inferno 2006 var absolutt kanon!!!
Takk til Thomas, Bjarte, Kay Ole, Espen, Jan Erik, Jens og Marthe osvosv


Vi snakker rĝlp!