Man har jo en viss etisk norm å følge som serietegner,
og iblandt må man bite seg i hatten og innse at noen publikasjoner
muligens blir i drøyeste laget for almuen og andre typer hjerteinfarkt.

Her følger (så langt) to eksempler på striper som måtte revurderes og tegnes på nytt.

 

ble til:

-

ble til:

 

Denne var under vurdering, men i crazykomediens navn lot jeg den gå.
Har nå ikke blitt drapstruslet ennå: