Velkommen til trappene i Høyanger.

Trappene er et naturlig ledd i historierike industritettsteder med vannforsyning fra fjellene.
Høyanger er og har alltid vært avhengig av vannkraft, og har montert mulighetene deretter, med rør, trallebane og trapp.
Hvis ikke trallene går, så er trappene et naturlig alternativ, noe som er grunnlaget for denne siden.

Vi har to trappeganger, den ene i Dalen, den andre mot Siplo.
Jeg foretrekker Siplotrappa, siden den andre har lavere trinn og er noe mer familievennlig.
Siplotrappa har 1250 trinn, dalentrappa har 2500.

Dette er førstnevnte trapp, og arrangerte trappeløp foregår jevnlig.
Her representert ved Jørnulf og Marthe på en romantisk tur i svette og pes: